<

Masz pytanie? Napisz! Napisz do nas... Wyślij

1. Warunki ogólne

 

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem  www.shark-rc.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

 

2. Sklep www.shark-rc.pl jest prowadzony przez firmę:

Shark-RC

Łukasz Lewandowski

Michale 6

86-134 Dragacz

NIP: 5592033041

Regon: 361662885

3. Adres do korespondencji: 

Michale 6

86-134 Dragacz

Telefon kom: 726601499   

e-mail: kontakt@shark-rc.pl

4. Zakup w sklepie internetowym www.shark-rc.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. Złożone zamówienie stanowi umowę sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

2. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Zamówienie zostanie przyjęte pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

4. Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć:

a. dodanie do Koszyka produktów towaru z oferty Sklepu;

b. zatwierdzenie ostatniego kroku zamówienia towarów w Sklepie (poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku) i uzupełnieniu formularza zawierającego dane kupującego zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu, tj. prawidłowe podanie wyczerpujących danych osobowych i pełnych aktualnych danych adresowych, wyboru formy płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

c. Wysyłając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. 2000, Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) i akceptuje jego postanowienia. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszystkie podane przez Niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą, a Sklep nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

d. Sklep uprawniony jest do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy Klient składając zamówienie nie wyraził zgody na weryfikację danych, podał nieprawdziwe dane, w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnych (np. zawyżył swój wiek) lub w innych powodów weryfikacja danych zakończyła się negatywnie (np. braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem email, jeszcze przed nadaniem przesyłki Pocztą Polską lub do firmy kurierskiej, celem przesłania do Klienta);

e. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem lub za pomocą wiadomości e-mail.

 

3. TOWAR, CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1. Wszystkie towary marki BLADE, Eflite oraz Spektrum są nowe, pochodzą one ze starannego demontażu nowych modeli tych marek, wszystkie części są testowane i są pozbawione wad fabrycznych.

 2. Wszystkie towary marki RAKONHELI pochodzą bezpośrednio od dystrybutora, pozbawione wad fizycznych oraz prawnych i są legalnie wprowadzone na Polski rynek.

3. Wszystkie towary marki LYNX oraz OXY pochodzą bezpośrednio od dystrybutora, pozbawione wad fizycznych oraz prawnych i są legalnie wprowadzone na Polski rynek.

4. Marki Yuneec, DJI, Futaba oraz Gens Ace pochodzą bezpośrednio od Polskiego dystrybutora.

5. Firma jest o profilu zryczałtowanym przez co faktur VAT nie wystawia,

6. Ceny na stronie internetowej są cenami ostatecznymi i nie zostaną one zwiększone o koszty żadnego podatku,

7. Płatności za zamówione produkty można przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla Sklepu (przedpłata), każdorazowo przedkładany informacyjnie zamawiającemu Klientowi.

8. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

         a. W przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym prowadzonym dla Sklepu,

         b. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania złożonego zamówienia.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta, w związku z płatnościami za zamówiony towar, Sklep zwróci nadpłatę przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową

4. Dostawy

1. Sklep realizuje założone zamówienia tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Koszty wysyłki (nadania towaru) w całości pokrywa kupujący - Klient.

3. Koszt wysyłki zależy od wyboru firmy dostawczej, tj. firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, dla odpowiedniego wariantu ceny są stałe i niezależne od wagi i ilości sztuk w zamówieniu.

4. Czas realizacji zamówienia odbywa się niezwłocznie i jest to czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, aż do chwili nadania zamówionych towarów ze Sklepu do Klienta, jednakże przy zastrzeżeniu, iż pod uwagę brane są dni robocze.

5. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta uzależniony jest od czasu realizacji dostawy przez firmę kurierską lub POCZTĘ POLSKĄ.

6. Dostawa zamówionych towarów, co do zasady następuje:

         a. Dostawa polecona priorytetowa POCZTĄ POLSKĄ powinna nastąpić następnego dnia roboczego, od dnia nadania przez Sklep zamówienia.

         b. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna nastąpić następnego dnia roboczego, od dnia nadania przez Sklep zamówienia.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas :

       a. Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, adres e-mail: o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

       b. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

       c. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

6. Skutki odstąpienia od umowy

 

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w Regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

5.  Miejsce i sposób składania reklamacji:

            a. Pisemnie na adres siedziby Sklepu: Michale 6, 86-134 Dragacz

            b. Mailowo na adres email Sklepu: kontakt@shark-rc@.pl

 

7. GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Wszystkie produkty w sklepie objęte są 12-miesięczną gwarancją sklepu,

2. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru pozbawionego wad,

3. Reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu rozpatrywane są tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności osoby doręczającej paczkę.

4. O reklamacji należy poinformować Sklep drogą e-mailową lub telefoniczną a następnie wysłać wadliwy produkt wraz z potwierdzeniem zakupu i opisem usterki na adres firmy podany w regulaminie.

5. Jeśli naprawa jest nie możliwa bądź nieopłacalna klientowi przysługuje wymiana towaru na nowy taki sam, inny za wcześniejszym uzgodnieniem bądź w ewentualnych przypadkach zwrot gotówki.

6.  w ciągu 14 dni od otrzymania towaru reklamowanego sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie załatwienia reklamacji,

7. reklamacji nie podlegają towary eksploatacyjne miedzy innymi baterie, akumulatory, łopaty, śmigła.

8. reklamacja nie zostanie uwzględniona jeśli towar był użytkowany w niewłaściwy sposób, niezgodny z przeznaczeniem, niezgodny z instrukcją obsługi, modyfikowany samodzielnie.

 

 

 

 

 

8. Ochrona danych osobowych

1. Wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” ( Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku imiennego i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, archiwizacji, informowania o promocjach oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym o ile Klient to wyrazi zgodę. Dane Klienta przetwarzane są dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Sklep samodzielnie lub we współpracy z innymi wykwalifikowanymi podmiotami zajmującymi się profesjonalnie i/lub zawodowo tym zakresem działalności gospodarczej.

2.  Dane osobowe są przekazywane firmom podejmującym się dostarczenia przesyłki z towarem lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonywania umowy zawartej z Klientem. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, jednakże mogą być przekazywane uprawnionym organom, żądającym takich informacji.

3. Dane osobowe Klienta, chronione zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, a ich udostępnienie jest konieczne w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów.

4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Sklep.

5. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie za pomocą wiadomości email.

 

 9. Polityka plików cookies


1. Jak wyłączyć pliki cookie?

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.


     a. W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".
Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.


     b. W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.


     c. W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.


     d. W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".
Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.


     e. W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.


     f. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

10. Wzor odstapienie od umowy

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta ….................................................................

 

Adres zamieszkania:

ulica/nr.......................................................................................................

kod/miasto …................/............................................................................

 

tel. kontaktowy: …...............................................

adres mailowy:  …..............................................              

                                                                      

  

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z treścią Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

odstępuję od umowy kupna (wymienić produkt) ….......................................................... ................. ....................................................  nr. dokumentu sprzedaży   ................ ………

data sprzedaży :................................................ .............................................. Towar zakupiono na warunkach sprzedaży na odległość (w sklepie internetowym)

za cenę brutto …................  ..

 

Proszę o zwrot należnej kwoty na konto  nr   .........................................................................................................................

lub:....................................................................................................................................

Towar zwracam w stanie nieuszkodzonym, nieużywanym w stanie niezmienionym.

Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.  Sprzedawca NIE PRZYJMIE przesyłki z towarem odesłanym ZA POBRANIEM.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest dołączenie do przesyłki towaru niniejszego protokołu oraz dokumentu potwierdzającego sprzedaż.

 

                                                                                                 

                                                       …................................................................

                                                                             podpis klienta

11.Druk reklamacyjny

 Protokół reklamacji towaru

W związku z wystąpieniem wady w oparciu o art. 556 Kodeksu Cywilnego zgłaszam reklamację wg poniższego opisu.

Imię i nazwisko nabywcy/(konsumenta):......................................................................................................

 

Adres konsumenta: ............... ......................................................................................................................

 

Telefon kontaktowy: ..........................................        adres e-mail: .............................................................

 

Data nabycia towaru .. .............................            Dowód zakupu (rachunek imienny) nr: .............................

 

 

Opis towaru (nazwa, numer fabr itp)............... ….........................................................................................

Cena zakupu .....................................................................

Szczegółowy opis wad (uszkodzeń)  :

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

........................................................................ ..............................................................................................

Data stwierdzenia  wady/uszkodzenia towaru: ….........................................................................................

Żądanie sposobu usunięcia wady towaru :   doprowadzenie do stanu zgodności z umowa poprzez NAPRAWĘ lub WYMIANĘ – w przypadku niemożliwości usunięcia wady (art8 ust 1):

 żądanie    OBNIZENIE CENY  lub  ODSTAPIENIE OD UMOWY (ZWROT). ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Sprzedawca  poinformuje Konsumenta  o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od  daty otrzymania  niniejszego protokołu. Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem.

 

…..........................                                                                                               ….............................................

Miejscowość, data                                                                               Podpis zgłaszającego reklamację

 

 

12.Gwarancja najniższej ceny

1. Z okazji roku firmy SHARK-RC zostaje wprowadzony pierwszy certyfikat a jest nim gwarancja najniższej ceny poniżej jej warunki

a) Jeśli znajdziesz gdzieś produkt taniej niż w SHARK-RC cena tego produktu zostanie obniżona do tej samej ceny i dodany zostanie rabat 5%,

b) Certyfikat nie dotyczy promocji na konkurencyjnym sklepie,

c) Z certyfikatu może skorzystać każdy klient nawet ten robiący zakupy po raz pierwszy

d) Shark-RC zastrzega sobie prawo do odmówienia obniżenia ceny i udzielenia rabatu w przypadku możliwego działania na szkodę firmy.

e) Gwarancja najniższej ceny dotyczy sklepów modelarskich ( nie dotyczy sklepów allegro czy outletów)

13. Program lojalnościowy

1. Z okazji dwóch lat firmy SHARK-RC zostaje wprowadzony drugi certyfikat program lojalnościowy a jego warunki poniżej

- program lojalnościowy daje klientom stały rabat aż do 10%

- za każde wydane 1000 zł przyznawany jest stały rabat w wysokości 1% aż do 10%

- wszystkie zakupy robione w SHARK-RC w okresie pierwszego roku działania firmy zostaną przeliczone i dodane do stałego rabatu

- kody rabatowe dla klientów zostaną uruchomione 01.06.2017 r.

- kody rabatowe stałe nie współpracują z obecnymi promocjami na sklepie.

- kody rabatowe nie dotyczą marek Yuneec, DJI, MSH Brain, Gens ace, Futaba.

14. RODO

- Sklep internetowy SHARK-RC przetwarza dane osobowe w pełni zgodnie z rozporządzeniem ochrony danych osobowych.

Koszyk  

Brak produktów

Wysyłka 0,00 zł
Razem 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

13101402_918055034983165_1355586773_n.jp